Olen Mia Ulvila, 35-vuotias kahden lapsen äiti, innokas ihmisyyden harrastaja ja itseni tutkiskelija. Työskentelen tällä hetkellä jooganopettajana itsenäisesti ja osakeyhtiössäni Joogakoulu Sanmayassa Seinäjoella. Lisäksi teen yksilötyöskentelyä henkisen kasvun ohjaajana, järjetsänä kehollisuuteen ja itsetuntemukseen liittyviä kursseja ympäri Suomen, teen sivutoimisesti töitä Etelä-Pohjanmaan steinerkoulussa fysiikan ja kemian opettajana sekä valmistelen pro gradu -tutkielmaa opettajien itsetuntemukseen liittyen.

Ihmisyys on ollut intohimoni lapsesta saakka. Olen ollut utelias löytämään sen, mitä minä pohjimmiltani olen. Se innostus on vienyt monien henkisten perinteiden ääreen ja oman ihmisyyteni syövereihin. Matka on usein ollut haastava ja kivulias mutta samalla äärettömän antoisa ja kiinnostava. Se on tuonut minulle ymmärrystä ja opettanut inhimillisyydestä, armollisuudesta, läsnäolosta ja myötätunnosta.

Työssäni ihmisten kanssa haluan jakaa toisille menetelmät, joita olen omalla henkisellä matkallani omilta opettajiltani ja opinnoistassani oppinut.


HENKINEN KASVU ON TULEMISTA YHÄ AIDOMMIN JA SELKEÄMMIN OMAKSI ITSEKSI, JUURI SIKSI AINUTLAATUISEKSI YKSILÖKSI, IHMISEKSI, JONA SINÄ SYNNYIT JA JOKSI SINUN ON TARKOITUS TULLA. SINUN TARKOITUKSESI LÖYTÄÄ ITSESI.


Minulle henkinen työskentely on opettanut ennen kaikkea myötätuntoa keskeneräisyyttäni kohtaan. Myötätuntoa myös sitä osaa kohtaan, joka toisinaan vimmatulla halulla etsii vastausta ja haluaa löytää sinne mitä etsii. Vain löytääkseen aina uudelleen siihen pisteeseen, ettei tätä peliä tai leikkiä, nimeltä Elämä, voi ratkaista. :)


ITSEKSI TULEMINEN EI OLE MIKÄÄN SAAVUTETTAVISSA OLEVA ETAPPI, VAAN SE ON JATKUVASTI MUUTTUVA JA AUKEAVA KOKEMUS. Elämä tulee elää ja kokea. Ihmisen tarkoitus on KOKEA ITSENSÄ kaikkine puolineen.


Ohjaajan tukema sisäinen työskentely on antanut minulle rohkeutta ilmentää itseäni yhä avoimemmin ja aidommin. Sitä toivon jakavani työssäni toisten kanssa. Tukea sinua löytämään yhä syvemmin oman autenttisuutesi äärelle ja löytämään rohkeutta ilmentää itseäsi juuri sellaisena kuin olet.